Erp korporativ planlaşdırma

Erp Korporativ Planlaşdırma və İdarəetmə Proqramı

Erp Korporativ  Planlaşdırma Proqramı bir müəssisənin bütün funksiyalarını inteqrasiya etmək və məqsədlərini həyata keçirmək üçün yaradılmış bir sistemdir. Müəssisənin bütün ehtiyaclarını bir təşkilatın bütün proseslərini nəzərə alaraq planlaşdırır və idarə edir. ERP Planlaşdırma sistemi bu məqsədlə yazılmış proqram ilə qurulur və bir çox informasiya məhsulu ilə işləyir. Ticarət proqramı Medya Turk ilə, satın alma, satma…