Məhsulu Paylamaq

Məhsulu Paylamaq və Paylamanın İdarə Edilməsi

Effektiv Kampaniyanın İdarə Edilməsi Məhsulu Paylamaq. Məhsulu paylamaq. İstehsalın müxtəlif səbəblərdən getdikcə mərkəzləşdirilmiş yerlərdə və geniş miqyasda aparılmağa başlandığından istehsal və istehlak arasında yer, vaxt miqdarı və müxtəlifliyinə dair ciddi fərqlər aşkar edilmişdir. Məhsullar istehsal edilən mərkəzlərdən uzaqda istehlak edilə bilər və dünyanın istənilən nöqtəsində bir istehlakçı satınalma gücü də mövcud olduqda istədiyi hər şeyi…