Medya Nəşrləri

Infoqrafikləri Kütləvi İnformasiya Vasitələri üçün Press Release Kimi Dərc Etmək

İnfoqrafikləri blogunuza dərc etdiniz və bunu sosial medyada paylaşdınız, bəs sonra nə edəcəksiniz? Press Release-də mətnlər çox ağır olur, xüsusilə söhbət B2B marketingdən gedirsə. Müxbirlər məlumatdan istifadə edərkən, oxucuları ən çox cəlb edəcək məzmun axtarırlar. Lakin iş gedişatında mətni daha rahat mənimsəmək üçün infoqrafiya oxumaqdan daha effektlidir.  Jurnalistlər  asanlıqla oxunulan, cəlbedici məzmun axtarırlar. Tezliklə  sizin…