Veb dizayn trendləri

Veb Dizayn Trendləri. Bu ilki Tendesiyalar

 Web Dizayn Trendləri BEST – Bold tipoqrafiya Veb dizayn veb-saytların yaradılması prosesidir. Veb səhifə düzəni, məzmun istehsalı və qrafik dizayn daxil olmaqla, bir neçə müxtəlif aspekti əhatə edir. Websaytlar HTML adlanan bir marka dili istifadə edərək yaradılıb.  Web dizaynerləri hər bir səhifənin məzmununu və metadatlarını müəyyən edən HTML etiketləri istifadə edərək veb səhifələr yaratır. Bir veb-səhifə…