Dəniz Yük Nəqliyyatı

Dəniz Yük Nəqliyyatı və Onun Azərbaycanda fəaliyyətləri

Dəniz Yük Nəqliyyatı Dəniz Yük Nəqliyyatı Kompleks xidmət predmeti olan xidmət sektorunun tərkib hissəsi olan dəniz nəqliyyatında kompüter proqramlarının istifadəsinin xidmət keyfiyyətini artırması və əməliyyatları sürətləndirə bilməyəcəyi məlum deyil. Nəticədə Select Software bu modulu hazırlayıb, bu günün şərtlərinin bütün tələblərinə və gözləntilərinə cavab vermək üçün bir forwarder kimi çıxış edəcəkdir. Aşağıda göstərilən modul bütün əməliyyat…