2

Elektron Sənəd Dövriyyəsi
“Medya Turk” şirkətinin Elektron Sənəd Dövriyyəsi sistemi şirkətin/qurumun idarə olunmasında mühüm vasitələrdən biridir. Onun imkanlarına sənədlərin yaradılması, razılaşdırılması, təsdiqlənməsi daxildir. Sistemdən istifadə sənədlərlə bağlı tapşırıqların yerinə yetirilməsinin nəzarət prosesini avtomatlaşdırmağa imkan verir. Sistemdə müəssisəyə müxtəlif əlaqə kanallarından daxil olan sənədlər və korrespondensiyanı qeydiyyat etmək imkanı realizə olmuşdur. Sistemin güclü SharePoint Server platformasında reallaşdırıldığından, sifarişçiyə əlavə funksional imkanlar təqdim olunur:
biznes-proseslərin avtomatlaşdırılması, biliklərin idarə olunması, müəssisənin daxili portalın yaradılması.
Sənədlərin idarə olunması modulu

Sənədlərin qeydiyyatı altsistemi daxil olan sənədləri və korrespondensiyanın qeydiyyatı və qeydiyyata almaq üçün geniş imkanlar təklif edir.

Sənədlərin qeydiyyatı altsistemi daxil olan sənədləri və korrespondensiyanın qeydiyyatı və qeydiyyata almaq üçün geniş imkanlar təklif edir:

Elektron Sənəd Dövriyyəsi

  • Faksla gələn sənədlərin avtomatlaşdırılmış qeydiyyatı
  • Elektron poçt vasitəsilə daxil olan sənədlərin avtomatlaşdırılmış qeydiyyatı
  • Kağız sənədlərin skan edilməsi
  • Yenicə daxil olmuş sənədlər barəsində qeydiyyatçının məlumatlandırılması
  • İcraya nəzarət 
  • Sənədlərin razılışdırılması 
  • Digər sistemlərlə (kadr qeydiyyatı, maliyyə qeydiyyatı, CRM və s.) inteqrasiya edilmə imkanı
  • Ştrix-kod vasitəsilə sənədlərin qeydiyyat imkanı 
  • Sistemdə məlumat təhlükəsizliyinin təminatı 
  • Elektron İmza mexanizmlərin dəstəklənməsi 
Biznes proseslərin avtomatlaşdırılması

Müxtəlif bölmələrin istifadəçiləri avtomatlaşdırılmış sistemlərlə qarşılıqlı əlaqələri biz tərəfdən işlənib hazırlanan Megapolis.DocNet platformasından həyatə keçirsinlər.

 

 

Biz təklif edirik ki, müxtəlif bölmələrin istifadəçiləri avtomatlaşdırılmış sistemlərlə qarşılıqlı əlaqələri biz tərəfdən işlənib hazırlanan Megapolis.DocNet platformasından həyatə keçirsinlər.

Belə yanaşma istifadəçini heç də mövcud olan sistemlərdə işləməkdən tam izolyasiya etmək məcbur etmir və Megapolis.DocNet-də bütün sistemlərin interfeys formalarının dəyişməsini nəzərdə tutmur.

Biliklərin idarə olunması

Məlumatlara ümumi giriş və birgə işini təmin edir.

Megapolis.DocNet məlumatlara ümumi giriş və birgə işini təmin edir. Megapolis.DocNet müəssisə çərçivəsində vahid inteqrasiya olunmuş platforma əsasında intranet, extranet və İnternet üçün bütün əlavələri dəstəkləyir.

Web-saytlarda məlumatların idarə olunması

Megapolis.DocNet -də yaradılan müştərək iş həllinin mühüm hissəsidir hansı ki, ümumi əlaqələr infrastrukturunu yaradaraq digər müştərək iş həlləri ilə əsaslı inteqrasiya olunur.

Kollektiv iş alt sistemi – Megapolis.DocNet -də yaradılan müştərək iş həllinin mühüm hissəsidir hansı ki, ümumi əlaqələr infrastrukturunu yaradaraq digər müştərək iş həlləri ilə əsaslı inteqrasiya olunur.
• Bloqlar və RSS-kanalları
• MS Exchange Server -də xəbərlər, tapşırıqlarla inteqrasiya
• İş proseslərin Web-qovşaqda nəşri
• Müştəri proqramlarından kontentin yaradılması

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment